بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه مدیریت دانش و سازمان های الکترونیکی

محمود خراط
سرپرست گروه پژوهشی محمود خراط

در ادبیات حوزه فناوری اطلاعات، کاربردی کردن مفهوم اطلاعات، بخشی از فرآیند تولید دانش است. توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات با توجه به برنامه چهارم توسعه کشور، و همچنین رویکرد جدید به تحقیقات و تمرکز هرچه بیشتر به نتایج کاربردی آن، از جمله مهم­ترین حلقه‌های پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات است. در راستای هرچه کاربردی تر نمودن نتایج پژوهش‌ها، و همچنین امکان استفاده از سامانه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده توسط پژوهشکده، و با عنایت به رویکردهای مبتنی بر مدیریت دانش و هوشمندسازی سامانه‌ها، گروه مدیریت دانش و سازمان‌های الکترونیکی شکل گرفته است. از محورهای مهم پژوهشی این گروه توسعه بستر مناسب برای گسترش کاربردها و سرویس‌های الکترونیکی در شبکه ملی اطلاعات، توسعه بستر مناسب برای ایجاد سازمانهای مجازی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارائه مدل‌ها و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را می‌توان نام برد.
  • توسعه کاربردها و خدمات دولت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
  • توسعه مدیریت دانش سازمانی و استقرار شبکه دانش
  • توسعه معماری و سامانه‌های کاربردی سازمانی
  • توسعه سازوکارهای تعامل‌پذیری سازمانی
  • حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت خدمات
  • توسعه چارچوبها و سازوکارهای رصد و آینده‌نگاری حوزه خدمات و کاربردهای IT
  • سنجش و ارزیابی خدمات الکترونیکی
  • توسعه اپراتورهای خدمات الکترونیکی
  • تدوین طرحهای تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیکی
  • توسعه سازوکارهای تولید، پردازش و مدیریت محتوای الکترونیکی