گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها

شما اینجا هستید

• توسعه فناوری‌های حفاظت در برابر كدهای مخرب
• بومی‌سازی افزارهای امنیت سامانه‌های فناوری اطلاعات
• بومی‌سازی سامانه‌های امنیت داده و رمزنگاری
• تحقیق و نو‌آوری و شناخت فناوری‌های به‌روز و آینده
• مشاوره آموزش، حمایت و همراهی در جهت توسعه امنیت اطلاعات در كشور

طلا تفضلي
سرپرست گروه پژوهشی طلا تفضلي