بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی

مژگان فرهودی
سرپرست گروه پژوهشی مژگان فرهودی

امروزه سکو های فناوری اطلاعات و فضای مجازی به عنوان پایگاه اصلی و زیربنای توسعه علمی و فناوری مورد توجه جدی است. در این بین، ایجاد سکو های فناوری و سازماندهی و انسجام فضاهای مجازی و بکارگیری بهینه منابع اطاعاتی، از ضروریات اساسی در پیشرفت و توسعه و به عنوان بستر مناسب برای ایجاد سرویس های مختلف فناوری اطلاعات در محیط وب و تحقق دولت الکترونیک مطرح می باشند. مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان متولی این امر، در پاسخ به این نیازها اقدام به تاسیس گروه «سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی» نموده است. در این راستا گروه سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی سعی دارد با پرداختن به مطالعات بنیادی در زمینه بازیابی اطلاعات و توسعه الگوریتمها از یک سو و حمایت از محصولات موجود از سوی دیگر به تدریج زمینه رقابت و جایگزینی محصولات و سرویسهای موجود با محصولات بومی را فراهم نماید. با توجه به اینکه بدون وجود زیرساختهای لازم و موثر عملا محصولات و سرویسهای ارائه شده زمینه لازم برای نشان‌دادن کارائی خود را ندارند، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات از مهمترین محورهای فعالیت گروه می‌باشد. در این راستا می توان به فعالیتهائی نظیر مشاوره در خصوص توسعه مراکز داده ملی و منطقه‌ای و همچنین مهاجرت به سمت سرویسهای مبتنی بر ابر اشاره نمود. جهت ارزیابی و نظارت موثر بر پروژه های جاری گروه فراهم‌سازی فرآیندها و ابزارهای ارزیابی پروژه های مذکور نیز از موارد مورد اهتمام گروه می‌باشد.
 • ترویج و توسعه کاربردهای زبان فارسی در محیط رایانه و شبکه
 • بستر سازی پردازش زبان فارسی در وب
 • مطالعات بنیادی در زمینه سیستم‌های بازیابی اطلاعات وب با رویکرد زبان فارسی
 • توسعه موتور جستجوی فارسی و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی
 • توسعه سیستم های خبره پرسش و پاسخ خودکار
 • توسعه موتورهای جستجوی مالتی مدیای
 • توسعه موتورهای جستجوی نقشه در وب
 • توسعه سامانه های ترجمه ماشینی به زبان فارسی
 • توسعه و راه اندازی شبکه های اجتماعی
 • راه اندازی مرکز آرشیو و تحلیل محتوای متنی وب
 • بررسی و دنبال کردن سرویسهای نوین در فضای وب
 • طراحی و راه اندازی سامانه های فیلترینگ مبتنی بر محتوای متنی
 • توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و مراکز داده ملی و منطقه ایی
 • توسعه سرویسهای مبتنی بر رایانش ابری