بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی

مژگان فرهودی
سرپرست گروه پژوهشی مژگان فرهودی

امروزه سکو های فناوری اطلاعات و فضای مجازی به عنوان پایگاه اصلی و زیربنای توسعه علمی و فناوری مورد توجه جدی است. در این بین، ایجاد سکو های فناوری و سازماندهی و انسجام فضاهای مجازی و بکارگیری بهینه منابع اطاعاتی، از ضروریات اساسی در پیشرفت و توسعه و به عنوان بستر مناسب برای ایجاد سرویس های مختلف فناوری اطلاعات در محیط وب و تحقق دولت الکترونیک مطرح می باشند. مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان متولی این امر، در پاسخ به این نیازها اقدام به تاسیس گروه «سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی» نموده است. در این راستا گروه سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی سعی دارد با پرداختن به مطالعات بنیادی در زمینه بازیابی اطلاعات و توسعه الگوریتمها از یک سو و حمایت از محصولات موجود از سوی دیگر به تدریج زمینه رقابت و جایگزینی محصولات و سرویسهای موجود با محصولات بومی را فراهم نماید. با توجه به اینکه بدون وجود زیرساختهای لازم و موثر عملا محصولات و سرویسهای ارائه شده زمینه لازم برای نشان‌دادن کارائی خود را ندارند، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات از مهمترین محورهای فعالیت گروه می‌باشد. در این راستا می¬توان به فعالیتهائی نظیر مشاوره در خصوص توسعه مراکز داده ملی و منطقه‌ای و همچنین مهاجرت به سمت سرویسهای مبتنی بر ابر اشاره نمود. جهت ارزیابی و نظارت موثر بر پروژه¬های جاری گروه فراهم‌سازی فرآیندها و ابزارهای ارزیابی پروژه¬های مذکور نیز از موارد مورد اهتمام گروه می‌باشد.
 • ترویج و توسعه کاربردهای زبان فارسی در محیط رایانه و شبکه
 • بستر سازی پردازش زبان فارسی در وب
 • مطالعات بنیادی در زمینه سیستم‌های بازیابی اطلاعات وب با رویکرد زبان فارسی
 • توسعه موتور جستجوی فارسی و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی
 • توسعه سیستم های خبره پرسش و پاسخ خودکار
 • توسعه موتورهای جستجوی مالتی مدیای
 • توسعه موتورهای جستجوی نقشه در وب
 • توسعه سامانه های ترجمه ماشینی به زبان فارسی
 • توسعه و راه اندازی شبکه های اجتماعی
 • راه اندازی مرکز آرشیو و تحلیل محتوای متنی وب
 • بررسی و دنبال کردن سرویسهای نوین در فضای وب
 • طراحی و راه اندازی سامانه های فیلترینگ مبتنی بر محتوای متنی
 • توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و مراکز داده ملی و منطقه ایی
 • توسعه سرویسهای مبتنی بر رایانش ابری