بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه سامانه های چند رسانه ای

فرزاد ابراهيمی
سرپرست گروه پژوهشی فرزاد ابراهيمی

با توجه به اهمیت سامانه‌های چندرسانه‌ای در حوزه فاوا، گروه سامانه‌های چندرسانه‌ای فعالیت‌های خود را بر روی طرح‌هایی همچون ارایه خدمات چندرسانه‌ای بر روی شبکه، ایجاد محیط‌های توسعه و آزمون بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی، توسعه سامانه‌های چندرسانه‌ای با هدف تعامل بهینه با کاربر و همچنین توسعه سامانه‌های مکان‌پایه ارایه‌گر سرویس متمرکز کرده است.
  • تحلیل، پردازش، بازشناسی و بازیابی محتوای چندرسانه‌ای
  • کدگذاری، نمایه‌گذاری و بازنمایی محتوای چندرسانه‌ای
  • جریان‌سازی و ارسال محتوای چندرسانه‌ای بر روی شبکه
  • مصورسازی، نگاره‌سازی و پویانمایی چندرسانه‌ای