گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های هوش مصنوعی، كلان داده، جویبارسازی چندرسانه‌ای، خدمات مكان-محور و نقشه، تعامل انسان با رایانه، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، زیست‌سنجی و زیست‌فناوری می‌پردازد.

• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های هوش مصنوعی، كلان داده، جویبارسازی چندرسانه‌ای، خدمات مكان-محور و نقشه، تعامل انسان با رایانه، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، زیست‌سنجی و زیست‌فناوری
• مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در فناوری اطلاعات، مشتمل بر: هوش مصنوعی، كلان داده، جویبارسازی چندرسانه‌ای، خدمات مكان-محور و نقشه، تعامل انسان با رایانه، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، زیست‌سنجی و زیست‌فناوری
• مطالعه بر روی ذخیره‌سازی، بازیابی، انتقال، تحلیل، پردازش و دیداری‌سازی داده و اطلاعات بر روی سكوها، فناوری‌ها و خدمات مختلف فناوری اطلاعات
• ارزیابی، پایش و رصد حوزه‌های هوش مصنوعی، كلان داده، جویبارسازی چندرسانه‌ای، خدمات مكان-محور و نقشه، تعامل انسان با رایانه، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، زیست‌سنجی و زیست‌فناوری

مهدی حسین پور
سرپرست گروه پژوهشی مهدی حسین پور