گروه ارتباطات نوری

شما اینجا هستید

• ایفای نقش مشاور مادر (اصلی) برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری نوری
• بومی‌سازی فناوری‌ها، انتقال دانش فنی و ارایه خدمات فنی و مهندسی
• آینده پژوهی، پایش روند رشد، توسعه و تغییرات فناوری و استانداردهای حوزه فناوری نوری در راستای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته
• بسترسازی، مشارکت و حمایت از تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های کاربردی
• مدیریت، هدایت، حمایت، نظارت و اجرای تحقیقات در زمینه پروژ‌های ملی و کلان وزارت، سازمان‌های زیرمجموعه وزارت و حوزه ICT در زمینه فناوری ارتباطات نوری
• توسعه و ارتقای دانش و توان تایید نمونه در حوزه فناوری نوری از طریق ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های کاربردی
• تحقیقات در زمینه تنظیم قوانین و مقررات لازم در حوزه شبکه دسترسی نوری کشور
• مطالعه و بررسی فناوری¬ها در حوزه‌های:
o شبکه‌های انتقال نوری نظیر POTN، ROADM ، PTN ، Carrier Ethernet و MPLS-TP
o صفحه کنترلی نظیر ASON، GMPLS و صفحه کنترلی هوشمند SDN ‪( T-SDN)‬
o شبکه‌های دسترسی نوری نظیر EPON ، GPON ،  ....
o ارتباطات کوانتومی
o معماری IOT
• راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه¬های انتقال نوری پرظرفیت و دسترسی نوری

داود رنجبر رفیع
سرپرست گروه پژوهشی داود رنجبر رفیع