گروه ارتباطات ماهواره‌ای

شما اینجا هستید

گروه ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سه دهه سابقه به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاوره‌ای زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ایستگاه‌های زمینی و طراحی و ساخت سیستمها و زیرسیتمهای مخابراتی وابسته به ماهواره‌های مخابراتی، ایفای نقش می‌كند. انجام پروژه‌های بزرگ ملی در بخش ایستگاه‌های زمینی و نمونه‌های مهندسی و فضایی آنتن‌ها و محموله‌های مخابراتی در مدارهای LEO و GEO،‌ شبکه‌های ماهواره ای، در کنار فراهم نمودن بسترهای مناسب تست، آزمایشگاه‌های تایید نمونه سیستم‌ها و زیرسیستم‌های ارتباطات ماهواره ای و ارائه راهبردهای مرتبط با تكنولوژی‌های نوین ماهواره‌ای از جمله تجربیات و خدمات این گروه تحقیقاتی می‌باشد. با توجه به ضرورت ارتباطات ماهواره ای برای کشور، از جمله اهداف این گروه، کاهش وابستگی به خدمات ماهواره ای خارج از کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور از جمله اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

  • طراحی و شبیه‌سازی زیر سیستمها و سیستمهای مخابراتی برای ماهواره‌های GEO (نظیر محموله مخابراتی- آنتن‌های فضایی، تقویت کننده‌های قدرت باند Ku بر مبنای فن‌آوری نیمه‌های‌ها با راندمان بالا و .....
  • نظارت بر ساخت و تست سیستمهای مخابراتی توسط شرکتهای تخصصی مرتبط بر مبنی استاندارهای فضایی و همچنین تضمین کیفیت محصول آنها
  • تدوین طرح جامع مدیریت بحران HAPS مبتنی بر مخابرات ماهواره‌ای
  • بررسی و ارائه راهبرد برای چارچوبهای قانونی فعالیت شرکتهای خصوصی در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای
  • توسعه ICT روستایی از طریق مخابرات ماهواره‌ای
  • بهبود و تضمین كیفیت انتقال داده‌های ماهواره‌ای و همچنین تحقق سرویس‌های جدید مخابرات ماهواره‌ای
  • تحقیقات كاربردی در زمینه نسل جدید ماهواره‌های پهن باند در باند فركانسی ka
  • تحقیقات كاربردی در زمینه محموله‌های علمی ( Scientific Payload)
اعظم عيدي
سرپرست گروه پژوهشی اعظم عيدي