گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

شما اینجا هستید

گروه ارتباطات راديويي يکي از گروه هاي زيرمجموعه پژوهشکده فناوري ارتباطات بوده که مشاوره، تعريف، اجرا و نظارت بر پروژه هاي مرتبط با محور هاي گروه را بر عهده دارد اين پروژه ها در حوزه هاي مختلف شامل سيستم هاي انتقال راديويي، شبكه هاي بدون سيم باند وسيع و سيستم هاي سيار و سلولار مي باشند. محورهاي فعاليت گروه عبارتند از:
- بومي‌سازي، طراحي و پياده سازي در حوزه ارتباطات  راديويي (ثابت و سيار)
- مشاوره، آينده پژوهي و ارائة راهبرد در حوزه ارتباطات  راديويي (ثابت و سيار)

• رصد فناوری‌های نوین در حوزه‌های رادیویی سیار و ثابت
•  مشاوره فني در حوزه طراحي شبکه هاي انتقال راديويي، دسترسی رادیویی و شبكه هاي سيار و ثابت پهن باند
• ارائه خدمات مشاوره‌ و اجراي پروژه هاي راهبردي در حوزه‌ تنظیم مقررات رادیویی
• انجام پروژه هاي بومي سازي و ساخت تجهيزات در زمينه سيستم هاي راديويي ثابت و سيار
• انجام پروژه در زمينه انتشار امواج راديويي در باندهاي فرکانسي مختلف

رضا بحری
سرپرست گروه پژوهشی رضا بحری