دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شما اینجا هستید

تامین بستر اطلاعاتی و ارتباطی مطمئن، متداوم و پایدار مورد نیاز کاربران، پژوهشگران و پرسنل پژوهشگاه مستلزم به کارگیری موثر سیستم‌های مدیریتی و تکنولوژی و نیز امکانات و تجهیزات مدرن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته و کارآمد است که بهره برداری بهینه از آنها مستلزم برخورداری از دانش و اخذ اطلاعات دقیق از عملکرد فرایند‌های مدیریتی دراین زمینه می‌باشد. سازماندهی، ساختاردهی، مدیریت و نظارت بر تبادل اطلاعات در پژوهشگاه و میان این پژوهشگاه با گروه‌های مرتبط بیرونی در شرح وظایف این دفتر قرار دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر فناوری اطلاعات

۱- توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های كاربردی مورد نیاز پژوهشگاه و بررسی نیاز واحدها و ارائه خدمات به آنها
۲- برنامه ریزی به منظورتجهیز ، پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزارو نرم افزار مورد نیاز
۳- برنامه ریزی آموزش‌های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارتهای تخصصی كاركنان
۴- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های بهره برداری از سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
۵- مدیریت  منابع در جهت رفع نواقص و كاستی‌های سیستم‌های موجود
۶- مهندسی مجدد فرآیندها ، تجزیه تحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام كار
۷- برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و كنترل پروژه‌های دفتر فناوری اطلاعات
۸- نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت‌های اصلی فاوا و انطباق فعالیت‌ها با سیاستهای كلی پژوهشگاه
۹- نظارت بر اجرای طرح‌های رایانه ای پژوهشگاه
۱۰- بررسی و تدوین نظام اطلاعاتی و رایانه ای مورد نیاز پژوهشگاه
۱۱- برنامه ریزی در خصوص نگهداری و پشتیبانی و استفاده بهینه از سیستمهای رایانه ای
۱۲- مدیریت منابع در جهت برقراری خدمات اینترنتی پایدار (۲۴*۷) به شکل محلی برای کاربران
۱۳-  مدیریت منابع  در جهت برقراری پست الکترونیک سازمانی برای پژوهشگران و کارشناسان مرکز
۱۴- تجهیز و بروزآوری سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه نظیر سامانه جامع كتابخانه دیجیتال و سامانه‌های مورد استفاده
۱۵- ایجاد تسهیلات دسترسی به مجلات معتبر علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی الكترونیكی
۱۶- اجرای سیاست‌های اعلام شده  حوزه فناوری اطلاعات از جانب ریاست پژوهشگاه
۱۷-  نظارت بر اجرای استانداردهایIT در سطح پژوهشگاه
۱۸- ارتقاء سطح دانش فنی كاركنان جهت بهره برداری مطلوب از فناوری اطلاعات
۱۹-  تدوین و بروز نگه داشتن service catalog    برای پژوهشگاه
۲۰-  راه اندازی service desk   و بهینه سازی پاسخگویی به کاربران
۲۱- برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها بر اساس اولویت‌های پژوهشگاه
۲۲- كنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثر بخش بودن آنها
۲۳- بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی‌ها و مشكلات مربوط به سیستم‌ها ، فرآیندها  و روشهای اختصاصی و عمومی موجود  پژوهشگاه و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همكاری واحدهای ذیربط

سید اسماعیل میرزاد
مدیر دفتر سید اسماعیل میرزاد