دفتر طرح و برنامه

شما اینجا هستید

  • ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت برنامه ریزی و بودجه بندی تهیه و تنظیم کلیه امور مربوط به بودجه شامل لایحه بودجه، مبادله موافقتنامه، پیگیری موافقتنامه‌ها و تخصیص‌های مربوطه و تکمیل سامانه‌های مربوط به برنامه و بودجه
  • پیش بینی و ابلاغ برنامه و بودجه واحدهای مختلف پژوهشی ( به تفکیک پژوهشکده ، طرح و پروژه ) اخذ اطلاعات مربوطه به بودجه و اعتبارات و تهیه گزارشهای لازم
  • تهیه و تنظیم کلیه امور مربوط به بودجه‌های تفصیلی تنظیم جدول اعتبارات پژوهشکده‌ها و گروه‌ها و کنترل و نظارت ماهانه و استخراج گزارش مدیریتی و تحلیلی کنترل ونظارت مستمر بر عملکرد بودجه
  • پاسخگویی به نامه‌ها و تهیه گزارشات و آمار و اطلاعاتی درخواستی ثبت اطلاعات در سامانه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص ارائه گزارش عملکرد سالانه تحقیقاتی و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر سامانه‌های مربوطه
  • تهیه بانک اطلاعاتی از تمام اطلاعات تولید شده ، تفاهم نامه‌ها و اطلاعات مالی وبودجه ای در پژوهشگاه و پردازش آنها برای دسترسی به آمار واطلاعات واحد تهیه گزارشهای تحلیلی وآماری و اطلاع رسانی به موقع کنترل و نظارت بر آمار و اطلاعات تولیدی در پژوهشگاه و مدیریت آنها جهت دستیابی به آمار واطلاعات صحیح و یکپارچه
  • ارائه روش و رویه‌های نوین مربوط به حوزه آمار و اطلاعات انجام
  • اقدامات لازم در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات پژوهشگاه
  • انجام اقدام لازم و به موقع جهت تهیه شرح وظایف مشاغل موجود
  • بررسی مستمر فرایندها در جهت اصلاح و بهبود امور تشکیل کمیسیون تحول اداری و انجام امور مربوط به تمامی کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون
  • پیگیری استقرار نظام پیشنهادات به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش کارکنان و تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان
حسن پاشایی زاد
مدیر دفتر حسن پاشایی زاد