دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت

شما اینجا هستید

الف : خدمات و فعالیتهای اجرایی دفتر

۱. حمایت از مالکیت فکری (IP)
• تدوین و به روز رسانی آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مربوط به حقوق مالکیت فکری و مجازسازی مستندات و محصولات پژوهشگاه
• رایزنی، هماهنگی و نظارت در خصوص ثبت اختراعات و اكتشافات در مراجع معتبر داخلی و خارجی و انجام اقدامات لازم برای ثبت و حفاظت از دارایی‌های فكری حاصل از دستاوردهای پژوهشی 
• همکاری در برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی جهت فرهنگ سازی و آشنایی سازی پژوهشگران با حقوق و قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراعات
• پژوهش و دانش افزایی در حوزه‌های حقوق مالكیت فکری (IP) و مجازسازی مستندات
 

۲. انتقال فناوری و تجاری سازی
• برنامه‌ریزی و اقدام جهت ترویج و تبلیغ محصولات پژوهشگاه، اخذ مجوزهای لازم برای محصولات و خدمات پژوهشگاه و زمینه‌سازی برای تجاری‌سازی موفق آن‌ها
• آموزش، رایزنی و فرهنگ سازی در خصوص چگونگی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
• برقراری ارتباط با صنعت، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، فن بازارها، شتابدهنده‌ها، کریدورهای فناوری، مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و مجموعه‌های کارآفرینی در حوزه فاوا در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه و انعقاد و پیگیری‌های تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک با آنها.
• تعامل با پژوهشكده¬ها، دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و نیز دفتر حقوقی، جهت كنترل و پیگیری مفاد و تعهدات قراردادهای انتقال فناوری و تجاری سازی.
• شركت در رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی جهت ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه
• پژوهش و دانش افزایی در حوزه‌های تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال فناوری
• پیگیری و اقدام جهت اخذ مجوزهای قانونی برای مرکز در فعالیتهای فناوری
• آگاهی رسانی در خصوص اقلام محتوایی در برنامک پژوهشگاه

ب: توانمندی‌های کلیدی از منظر رایزنی

۱. رایزنی در مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و حمایت از آن
۲. رایزنی در حوزه ارزشگذاری و قیمت گذاری فناوری و انتقال فناوری ( قراردادهای حق اامتیاز، سرمایه گذاری مشترک، خرید فناوری و ...)
۳. رایزنی در خصوص چگونگی تکمیل فرم‌های مربوط به ثبت اختراع و فرایندهای آن
۴. رایزنی در خصوص نحوه شکل دهی و تاسیس شرکتهای زایشی دانش بنیان
۵. رایزنی در خصوص رصد و شناسایی محورها و موضوعات پژوهشی مدون در موسسات تحقیقاتی معتبر بین المللی حوزه فاوا
۶. رایزنی در خصوص تدوین تفاهم نامه‌ها
۷. رایزنی در خصوص تدوین قراردادهای انتقال فناوری در نهادهای فاوا
۸. رایزنی در خصوص تدوین و طراحی مدل‌های کسب و کار حوزه فاوا
۹. رایزنی در خصوص تاسیس و توسعه شرکتهای نوپا و دانش بنیان حوزه فاوا، مراکز شتابدهی حوزه فاوا، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری و فن بازارهای حوزه فاوا

احسان کشتکاری
سرپرست دفتر احسان کشتکاری