دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین‌المللی

شما اینجا هستید

۱. ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شرکتهای صنعت فاوا در حوزه بین المللی جهت جذب و همکاری نیروهای نخبه با پژوهشگاه
۲. انجام امور مربوط به جذب، نگهداشت و ارتقای اعضای هیئت علمی مرکز
۳. پذیرش دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور پژوهشگاه در حوزه‌های مورد نیاز کشور
۴. ارتقاء سطح علمی همکاران مرکز و مجموعه وزارت ICT با نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی،  سمینارهای تخصصی و همایشهای مرتبط با حوزه فاوا
۵. انتشار مجله علمی پژوهشی بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶. برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
۷. پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های معتبر جهت کارآموزی
۸. حمایت از برگزاری همایش‌های تخصصی در حوزه فاوا
۹. همکاری در برگزاری جشنواره فاوا در حوزه آموزش و پژوهش
۱۰. همکاری و حمایت از انجمن‌های علمی، شرکتهای دانش بنیان در حوزه فاوا
۱۱. برنامه ریزی و انجام امور، جهت شرکت اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در کنفرانس‌ها و همایش‌های پژوهشی و بین المللی در حوزه فاوا

علیرضا یاری
مدیر دفتر علیرضا یاری