بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین‌المللی

علیرضا یاری
مدیر دفتر علیرضا یاری

رسالت عالیه پژوهشگاه در ارتباط با همکاریهای متقابل دانشگاهی و موسسات آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی و ارتقاء سطح علمی و تخصصی، اعضای هیات علمی، دانشجویان دکتری، پژوهشگران و همکاران ستادی پژوهشگاه، بر عهده دفتر آموزش ، همکاری های علمی و بین المللی است.

 

1. ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و شرکتهای صنعت فاوا در حوزه بین المللی جهت جذب و همکاری نیروهای نخبه با پژوهشگاه
2. انجام امور مربوط به جذب، نگهداشت و ارتقای اعضای هیئت علمی مرکز
3. پذیرش دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور پژوهشگاه در حوزه های مورد نیاز کشور
4. ارتقاء سطح علمی همکاران مرکز و مجموعه وزارت ICT با نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی،  سمینارهای تخصصی و همایشهای مرتبط با حوزه فاوا
5. انتشار مجله علمی پژوهشی بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
6. برگزاری سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی
7. پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های معتبر جهت کارآموزی
8. حمایت از برگزاری همایش های تخصصی در حوزه فاوا
9. همکاری در برگزاری جشنواره فاوا در حوزه آموزش و پژوهش
10. همکاری و حمایت از انجمن های علمی، شرکتهای دانش بنیان در حوزه فاوا
11. برنامه ریزی و انجام امور، جهت شرکت اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در کنفرانس ها و همایش های پژوهشی و بین المللی در حوزه فاوا