بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

اداره کل منابع انسانی و اداری

عاطفه قوامی فر
مدیر اداره عاطفه قوامی فر

نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در فضای رقابتی دنیای امروز همواره مورد تاکید بوده است، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی در سازمانها می شود نیروی با کیفیت، خلاق و پویاست، به همین منظور این مدیریت در راستای نیل به اهداف پژوهشگاه با بکارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به منظور نقش آفرینی در پژوهشگاه ایفای وظیفه می نماید. فراهم آوردن فرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرایط به منظور انتخاب شایسته ترین نیروهای انسانی، رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرایند جذب متقاضیان استخدام، کمک به رشد و پیشرفت کارآنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت و توجه به شایستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نیاز. فعالیت در یک محیط کاری پویا، ارج نهادن به تلاش انسان‌ها و ایجاد روحیه مشارکت برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار از اهداف اصلی این مدیریت می‌باشد.
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه اموراداری و پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی
 • انجام بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام استخدامی کارکنان رسمی و غیررسمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه و کارکنان غیرهیأت علمی در حالت‌های مختلف
 • کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان پژوهشگاه و ارائه صورت‌های تحلیلی مورد نیاز و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز به مدیریت امورمالی و بودجه برای پرداخت حقوق و اضافه‌کار و سایر مزایای قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته
 • انجام ارزشیابی و ارزیابی‌های مختلف کارکنان
 • تهیه و تنظیم آمارهای مختلف نیروی انسانی و ارائه اطلاعات لازم و تحلیل‌های آماری مورد درخواست
 • انجام کلیه مراحل مربوط به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور کارکنان
 • مطالعه و بررسی تطبیقی سیستم‌های اداری پژوهشگاه و تشخیص نارسائی‌ها و مسائل و مشکلات و پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب
 • انجام امور مربوط به خدمات اداری متمرکز از جمله دبیرخانه مرکزی، بایگانی مرکزی و تحریرات برای پشتیبانی اداری طرح‌های پژوهشی
 • انجام امور اداری مربوط به مسائل گزینشی کارکنان از جمله معرفی، هماهنگی و دریافت اعلام نظریه آنان
 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه، پیشنهاد و نحوه استفاده از امکانات رفاهی برای کارکنان
 • انجام کلیه مراحل مربوط به صدور معرفی کارکنان برای استفاده از تسهیلات بیمارستانی‌هایی که طرف قرارداد می‌باشند
 • انجام کلیه امور مربوط به استفاده کارکنان از تسهیلات بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه عمر

چارت سازمانی