اداره کل منابع انسانی و اداری

شما اینجا هستید

 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه اموراداری و پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی
 • انجام بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام استخدامی کارکنان رسمی و غیررسمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه و کارکنان غیرهیأت علمی در حالت‌های مختلف
 • کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان پژوهشگاه و ارائه صورت‌های تحلیلی مورد نیاز و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز به مدیریت امورمالی و بودجه برای پرداخت حقوق و اضافه‌کار و سایر مزایای قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته
 • انجام ارزشیابی و ارزیابی‌های مختلف کارکنان
 • تهیه و تنظیم آمارهای مختلف نیروی انسانی و ارائه اطلاعات لازم و تحلیل‌های آماری مورد درخواست
 • انجام کلیه مراحل مربوط به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور کارکنان
 • مطالعه و بررسی تطبیقی سیستم‌های اداری پژوهشگاه و تشخیص نارسائی‌ها و مسائل و مشکلات و پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب
 • انجام امور مربوط به خدمات اداری متمرکز از جمله دبیرخانه مرکزی، بایگانی مرکزی و تحریرات برای پشتیبانی اداری طرح‌های پژوهشی
 • انجام امور اداری مربوط به مسائل گزینشی کارکنان از جمله معرفی، هماهنگی و دریافت اعلام نظریه آنان
 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه، پیشنهاد و نحوه استفاده از امکانات رفاهی برای کارکنان
 • انجام کلیه مراحل مربوط به صدور معرفی کارکنان برای استفاده از تسهیلات بیمارستانی‌هایی که طرف قرارداد می‌باشند
 • انجام کلیه امور مربوط به استفاده کارکنان از تسهیلات بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه عمر
عبدالرضا بهادری فرد
مدیر اداره عبدالرضا بهادری فرد

چارت سازمانی