آزمایشگاه فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

آزمایشگاه فناوری اطلاعات در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به ارائه خدمات تائید نمونه، آزمون و پایش خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در رابطه با آزمون و ارزیابی خدمات و محصولات فناوری اطلاعات شامل سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، كاربردهای منبع آزاد و استانداردهای اینترنت اشیاء می‌پردازد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:
itlabs.itrc.ac.ir

• ارائه تائید نمونه، آزمون و پایش خدمات و محصولات فناوری اطلاعات
• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در رابطه با آزمون و ارزیابی خدمات و محصولات فناوری اطلاعات شامل سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، كاربردهای منبع آزاد و استانداردهای اینترنت اشیاء
• مدیریت دبیرخانه اینترنت اشیاء و فناوری‌های مرتبط در ایران (ISO/IEC JTC1/SC41)
• مدیریت آزادرسانی محصولات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر كدها، مجموعه داده‌ها، مستندات و API ها (PARSIGAN.ir)
• فراهم‌سازی نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پروژه‌های فناوری اطلاعات

محمد آزادنيا
سرپرست گروه پژوهشی محمد آزادنيا