بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آزمایشگاههای امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

افشين سوزني
سرپرست گروه پژوهشی افشين سوزني

به منظور ارزيابي عملكرد و امنيتي محصولات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نياز به آزمايشگاهي مجهز به به‌روزترين سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و پايگاه‌هاي داده ارزيابي است. در حال حاضر زيرساخت‌هاي مربوط به راه‌اندازي و ايجاد آزمايشگاه‌هاي تخصصي در اين آزمايشگاه ايجاد شده است و برنامه اصلي اين آزمايشگاه، ايجاد آزمايشگاه‌هاي تخصصي بر روي زيرساخت مذكور است.

• ارزيابي عملكرد و امنيت محصولات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات
• ارتقاء و توسعه آزمايشگاه‌هاي تخصصي امنيت
• ارائه خدمات آزمايشگاهي به گروه‌هاي داخل پژوهشكده امنيت
• ارائه خدمات آزمايشگاهي به بخش‌هاي مختلف  پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
• ارائه خدمات آزمايشگاهي و تأييد نمونه محصولات شركت و سازمان‌هاي درگير با حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات
• توليد سامانه‌هاي بومي مورد نياز آزمايشگاه امنيت
• مديريت مركزي آزمايشگاه‌هاي تخصصي راه‌اندازي شده در آزمايشگاه امنيت.