بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری کارکنان پژوهشگاه

در روز خانواده و تکریم بازنشستگان صورت گرفت؛
برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری کارکنان پژوهشگاه
نمایشگاهی از آثار هنری پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط امور بانوان و با همکاری روابط عمومی در روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار گردید که با استقبال گسترده همکاران روبرو شد.

به گزارش روابط عمو‌می‌پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نمایشگاه امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه مصادف با روز خانواده و تکریم بازنشستگان ساعت ۱۱ صبح افتتاح گردید و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ادامه خواهد یافت.

بنا بر این گزارش، در مراسم افتتاحیه، دکتر خوانساری ر‌ئیس پژوهشگاه، مهندس ابراهیمی‌مدیر دفتر ریاست، مهندس نصیری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، مهندس میرزاد سرپرست روابط عمو‌می‌، مهندس عاطفه ترکمن مسئول امور بانوان و آقای قانع مدیر امور مالی از آثار هنری ارائه شده در نمایشگاه، بازدید نمودند.