بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
در اولین جلسه هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1393 که با حضور مقام عالی وزارت و اعضای جدید آن برگزار گردید، تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنا به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تسریع در بررسی امور موضوعات تخصصی در جلسات هیأت امنا، مصوب شد کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه تشکیل گردد تا کلیه موارد مورد بحث، ابتدا در کمیسیون دائمی هیأت امنا بررسی شود و نتایج جهت تصویب نهایی به هیأت امنا ارسال گردد.

بنابراین گزارش کمیسیون دائمی هیأت امنا متشکل از آقایان مهندس برات قنبری به عنوان نماینده مقام عالی وزرارت و رئیس کمیسیون، دکتر محمد خوانساری دبیر کمیسیون و نیز آقایان سید هادی نامی، دکتر علی معینی، دکتر محمود کمره ای، روح اله نصیری و دکتر فاطمه ثقفی به عنوان اعضای کمیسیون می باشند.