بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب عضو جدید هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


انتصاب عضو جدید هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
طی حکمی از طرف دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمود کمره ای به عضویت هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

طی حکمی از طرف دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمود کمره ای به عضویت هیأت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متن حکم به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمود کمره ای

سلام علیکم،

در اجرای بند "ب-9" ماده "2" قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزلرت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره "2" ماده "6" اساسنامه مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب این حکم به مدت 4 سال به عضویت هیأت امنای آن مؤسسه منصوب می شوید. توفیق جنابعالی را در انجام امور محول از خدواند متعال خواستارم.

رضا فرجی دانا