بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تشکیل جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


تشکیل جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
اولین جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین جلسه هیات امنای پژوهشگاه در تاریخ 18 تیرماه سال جاری با حضور اعضای هیات امنا تشکیل گردید.