بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

جذب هیات علمی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


جذب هیات علمی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود در مقطع دکتری اقدام به جذب هیات علمی از طریق فراخوان تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن ماه سال جاری نموده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 10 اسفند ماه سال جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/jazbsite/default.aspx، از موارد حائز اهمیت در این خصوص مشتمل بر گرایش های مورد نیاز و سایر موارد دیگر آگاه گردند.