جلسه پنجم فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

شما اینجا هستید

با توجه به گسترش روزافزون تهديدات و مخابرات فضاي سايبري، لزوم يكپارچه سازي سامانه‌اي جهت هماهنگي مواجهه با تهديدات، بيش از پيش حس مي شود. لذا سازوكارهاي ايجاد سامانه‌هايي كه بتوانند در زمان بحران؛ از منابع و سرمايه‌هاي سايبري در مقابل مخاطرات و تهديدات محافظت كند،‌ در اولويت راهبردهاي امنيت سايبري قرار دارد. در اين راستا مركز اشتراك‌گذاري و تحليل اطلاعات سايبري حوزه فاوا (ساتا)، و به عنوان مرجع تصميم‌ساز در حوزه امنيت اطلاعات سايبري؛ با هدف کاهش خسارت تهديد و زمان مقابله؛ ارتقا تاب‌آوری قلمرو؛ در مديريت تهديدات اين حوزه نقش كليدي ايفا مي‌نمايد. اين مهم از طريق ایجاد آگاهی وضعیت سایبری و دانش‌افزائی، انجام مي‌پذيرد.

آگاهی وضعیت به معنای آگاه بودن از آنچه اتفاق افتاده(قطعي)، آنچه احتمال وقوع آن را مي دهيد(ريسك)؛ مي باشد. دانش، تجربه و آموزش ما را قادر می سازد تا آنچه در اطراف ما اتفاق می‌افتد را درک کرده و در تعیین اینکه آیا ایمن است یا خیر کمک مي‌نمايد.ما از آگاهی وضعیت برای تصمیم گیری و يكپارچگي در مديريت و كنترل بحران در قلمرو سايبري استفاده مي نماييم. موارد ارايه شده:

  • مروری بر مفاهیم آگاهی وضعیتی
  • تشریح آگاهی وضعیتی در ساتا
  • ارائه معماری آگاهی وضعیتی ساتا
  • نحوه محاسبه آگاهی وضعیتی ساتا
نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲۳ دى, ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰