الزامات توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا

شما اینجا هستید

این سمینار در راستای ارایه ی یافته های پروژه "مطالعه ی ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری های کاربردپذیر کوانتومی در حوزه ی فاوا" که در گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی پژوهشکده ی سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا جریان دارد، هدف گذاری شده است. در این راستا، شناسایی الزامات راهبردی و سیاستگذاری با توجه به ابعاد فناورانه سه پروژهی جاری دیگر این حوزه که در پژوهشگاه در حال اجرا است (ارتباطات کوانتومی، پردازش کوانتومی، امنیت کوانتومی) از جمله اهدافی است که با نگاه دقیق به اسناد بالادستی، شناخت پتانسیل های موجود و نیز بررسی دقیق چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه این فناوری ها در کشور، میسر خواهد شد. با اجرای این پروژه می توان انتظار داشت که علاوه بر ایجاد زمینه ی مساعد جهت تدوین ارکان جهت ساز و سیاستگذاری های کلان توسعه ی فناوری های کاربردپذیر کوانتوم در بخشICT کشور، بستر مناسب در راستای تدوین نقشه ی راه و برنامه های اقدام توسعه ی فناوریهای کاربردی کوانتوم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز مهیا شود.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
شنبه, ۱۴ ارديبهشت, ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰