راه اندازی اتوماسیون اداری پرگار

شما اینجا هستید

راه اندازی اتوماسیون اداری پرگار

سیستم اتوماسیون اداری برید با نام پرگار در تاریخ ۱۷ بهمن ماه جاری استقرار یافت و مهاجرت از سیستم قبلی به این سیستم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه جاری انجام شد . آموزش‌های لازم به کاربران قبل از استقرار کامل و مهاجرت به سیستم جدید انجام شد. از مهمترتیدستاوردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سهولت دسترسی کاربران به اطلاعات مربوطه.
تجمیع اطلاعات. کلیه اطلاعات سیستم‌های قبلی به سیستم جدید منتقل شد و نیاز به مراجعه به سیستم‌های مکاتبات قبلی وجود ندارد.
پیاده‌سازی سیستم مکاتبات پیگیری نامه در مقصد توسط مبدا. که این سیستم از شرکت قبلی درخواست شد، اما با توجه به محدودیت زمان، شرکت پایا هیچ پاسخی برای پیاده‌سازی آن در مهلت مقرر نداد.
امکان پیگیری نامه توسط SMS. این امکان وجود دارد که در زمان ثبت نامه از دبیرخانه شماره پیگیری دریافت شود تا به مراجعه کننده با SMS اطلاع‌رسانی شود و حتی از طریق سایت با همین شماره پیگیری از وضعیت نامه مطلع شوند.
امکان بایگانی نامه‌ها در سیستم جدید.
امکان تفویض اختیار مدیر و کارشناسان در سیستم جدید.
 امکان استفاده از نسخه موبایلی
امکان ارتباط با فکس سرور جهت ارسال فکس.

پشتیبانی و راه‌اندازی  پروتکل ECE جهت ارسال نامه به سازمان‌های ذیربط.