ICT در خدمت توانخواهان

شما اینجا هستید

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به دلیل بسترها، ابزارها و قابلیت‌هایی كه دارد، نقش موثر و تسهیل گری برای ارائه خدمات و بهبود تعامل توانـخواهان با محیط مجازی فراهم می نماید. در این كارگاه علاوه بر آشنایی با انواع ناتوانی‌ها، نقش ICT در ارائه خدمات مناسب به توانخواهان از چهار منظر دسترسی آفرینی (Creating Access)، كارآفرینی (Creating Job)، آرام آفرینی (Creating Tranquility) و مهارت آفرینی (Creating Skill)، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و برخی از نمونه‌‌های موفق پیاده سازی شده در رابطه با هریك از مناظر چهارگانه در جهان و ایران در قالب فیلم‌‌های كوتاهی نشان داده می شوند. در ادامه، فعالیت‌‌های مجمع جهانی مخابرات (ITU) در قالب گروه‌‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع توانـخواهان مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت‌‌های در دست اجرا در كشور جهت ارائه گزارش به  ITU ارائه می شوند.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰