بررسی استراتژی‌‌های برخی پژوهشگاه‌‌های دنیا

شما اینجا هستید

برای تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، مطالعه تطبیقی مراکز تحقیقاتی مشابه می تواند بسیار راهگشا باشد. برای این منظور، پس از شناسایی مراکز تحقیقاتی با بیشترین میزان تشابه با پژوهشگاه، به بررسی برنامة راهبردی شامل چشم انداز، مأموریت، اهداف و راهبرد‌های این مراکز پرداخته خواهد شد. در ادامه، با محور‌های فعالیّت و موضوعات پژوهشی با اولویت بالا  این مراکز نیز آشنا خواهیم شد. از مراکز تحقیقاتی منتخب می توان به مرکز تحقیقات ارتباطات کانادا (CRC)، مرکز تحقیقات الکترونیک و مخابرات کره جنوبی (ETRI)، مرکز پژوهش‌‌های رایانشی قطر (QCRI)، گروه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات فرانهوفر آلمان، و مرکز تحقیقات داده‌ورزی و امنیّت اطلاعات ترکیه اشاره کرد. نکات حاصل از بررسی تحلیلی مأموریت و اهداف مراکز تحقیقاتی مشابه می تواند به عنوان دروندادی ارزشمند برای تصمیم گیری درباره برنامة راهبردی پژوهشگاه مورد استفاده قرار گیرد.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰