نگاهی به مهمترین تحولات اقتصادی در برخی كشور‌های جهان

شما اینجا هستید

به منظور بررسی روند تحولات اقتصادی کشورها، ابتدا به دلایل به وجود آمدن بحران‌‌های مهم اقتصادی، استراتژی‌‌های مقابله با آنها و سپس به اقدامات دولت‌ها برای رفع این بحران‌ها و همچنین نتایج حاصله از اقدامات پرداخته خواهد شد.
نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰