استفاده از پلتفرم‌‌های ارتفاع بالا و وسیله هوایی بدون سرنشین ( UAV) در نسل آینده مخابرات سیار

شما اینجا هستید

با توجه به نیاز‌های پیش روی مخابرات سلولی نسل آینده جهت ارایه هر نوع سرویس در زمان بحران، استفاده از پلتفرم ارتفاع پایین ( LAP) و پلتفرم ارتفاع بالا ( HAP) و  وسیله هوایی بدون سرنشین‌ها  ( UAV)به‌عنوان ایستگاه‌ پایه سیار با قابلیت پرواز  متنوع در زمان و مکان وقوع بحران معرفی شده اند. این پلتفرم‌ها می توانند به عنوان سیستم‌‌های مکمل سیستم‌‌های ماهواره ای جهت ارایه یک پوشش وسیع با قابلیت اطمنیان بالا فراهم آورند. اما نکته مهم آن است که این دسته از ایستگه‌‌های پایه  قابیلت‌های متنوعی دارند به عنوان مثال سرعت جا به جایی،   ارتفاع پرواز، ظرفیت و توان آنها بسیار متنوع است. به همین دلیل معماری‌‌های متنوع و مسایل گسترده ای در حوزه طراحی و تجمیع آنها با شبکه‌‌های متداول بی سیم و شبکه‌‌های ماهواره ای وجود دارد. اما از دیگر سو با توجه یه هزینه پیاده سازی کمتر آنها نسبت به سیستم‌‌های ماهواره، جذابیت بسیار زیادی در استفاده آنها در شبکه‌‌های آینده مخابراتی مانند نسل پنجم مخابرات سیار به وجود آمده است. در این کارگاه، هر کدام از این سامانه‌ها  بر اساس قابلیت، نوع کاربرد بررسی می شوند. تاریخچ کاربرد هر کدام از سامانه‌ها به همراه آخرین تقیقات و چالش‌‌های این حوزه معرفی می شود. همچنین پروژه‌‌های موفق انجام شده در این حوزه بررسی خواهند شد.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰