بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه بازديد كرد

در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار؛
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه بازديد كرد
در اولین روز هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)،  دکتر خوانساری رئيس پژوهشگاه به همراه مهندس میرزاد سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی  از سالنهای 8 و 9 همچنین 10 و11 و غرفه پژوهشگاه بازدید کرده  و با مدیران و مجریان پروژه ها به گفتگو پرداختند.

همچنین وی از غرفه دانشگاه‌ها و فن بازار، بازدید به عمل آورد و با جدیدترین دستاوردهای محققان آشنا شد.