بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

اولین کنفرانس ملی فرصت های و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان برگزاری: 08/08/1396 - 09:00 الی 17:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: دانشگاه فرهنگیان
ارائه دهنده: دکتر خوانساری - دکتر بدیع - دکتر یاری - دکتر طایفه محمودی - دکتر تاج فر - دکتر کاتب - مهندس سلجوقی - دکتر مهرمحمدی
تلفن تماس:
مکان: سالن اصلی همایش ها - سالن آمفی تئاتر قدیم
نشانی تارنما:
ردیف سخنران فایل تصویری
1 دکتر خوانساری Segment1.mp4
2 دکتر یاری Segment1.mp4
3 دکتر تاج فر Segment1.mp4
4 دکتر کاتب Segment1.mp4
5 دکتر مهرمحمدی Segment1.mp4
6 مهندس سلجوقی Segment1.mp4
7 پنل Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4
8 ارائه مقالات Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4
Segment7.mp4 Segment8.mp4 Segment9.mp4
Segment10.mp4

 

مستنداتی یافت نشد.