بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مسائل بهینه سازی گسسته در تخصیص منابع شبکه های بی سیم

زمان برگزاری: 08/30/1396 - 13:30 الی 14:30
نوع: سخنرانی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: آرمان عزیزی، دکتر نادر مکاری
تلفن تماس:
مکان: سالن H2
نشانی تارنما:

مسائل بهینه‌سازی موجود در سناریوهای مختص نسل پنجم دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به  مسایل بهینه سازی در بستر سایر نسل‌هاست. در اینگونه سناریوها شاهد موارد زیادی هستیم که منجر به رسیدن به یک مساله بهینه‌سازی ترکیبی MINLP [1] می‌شود.  بنابراین  مسائل گسسته در حوزه بهینه‌سازی سناریوهای موجود در نسل پنجم بسیار حائز اهمیت می‌باشند و سهم زیادی از این مسائل را در بر می‌گیرند. در این کارگاه  به بررسی روش‌های حل مسایل بهینه‌سازی گسسته می‌پردازیم. اگرچه روش‌های زیادی برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته وجود دارند ما منتخبی از آنها را که اعتبار بیشتری دارند بررسی خواهیم کرد. روش‌های مورد بررسی در این کارگاه، الگوریتم مجارستانی[2]، NOMAD [3] ، تئوری انطباق[4] و الگوریتم تبادل پیام[5] می‌باشند. الگوریتم مجارستانی یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر عملیات ماتریسی برای تخصیص بهینه می‌باشد. NOMAD نیز نرم افزاری است که با استفاده از الگوریتم MADS[6]  قادر به حل مسائل غیرخطی MINLP می‌باشد. تئوری انطباق و تبادل پیام نیز دو روش بسیار قدرتمند، با کارایی بالا و پیچیدگی کم نسبت به روش‌های دیگر هستند.

[1] Mixed Integer Non Linear Programming

[2] Hungaraian Algorithm

[3] Non-linear Optimization MADS

[4] Matching Theory

[5] Message Passing Algorithm

[6] Mesh Adaptive Direct Search

 

مستنداتی یافت نشد.