فراخوان کارشناس در حوزه شبکه‌های IP

شما اینجا هستید


پروژه ای در پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای کار در حوزۀ شبکه‌های IP نیاز به همکاری کارشناسان شبکه با حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارد. جهت درخواست همکاری رزومۀ خود را به آدرسip-mpls@itrc.ac.ir ارسال فرمایید.