بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

معرفی انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار

زمان برگزاری: 05/24/1396 - 14:00 الی 16:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: رقیه دوست
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسی
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.