بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فرایند نوآوری و تجاری سازی طرح جویشگر (با تمرکز بر کارکردها)

زمان برگزاری: 05/25/1396 - 11:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: سحر كوثري
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

در سالهاي اخیر توجه گسترده ­اي به مفهوم نظام نوآوري به عنوان فرایندی براي تحلیل، سیاست­گذاري و تبیین راهبردهای نوآوري شده ­است. این رویکرد امکان آن را فراهم می­کند تا بتوان کارکردهای مرتبط با فرایند نوآوری و تجاری­ سازی و نهادها و بازیگران درگیر را شناسایی نمود. هدف از ارائه این سمینار تبیین به­ کارگیری رویکرد قابلیت محور نظام نوآوری در تحلیل کارکردهای طرح جویشگر در راستای تجاری­ سازی محتوا و خدمات مطابق با گام­ های نقشه راه رشد کسب و کارهای جویشگر بومی می­باشد. در این سمینار توالی شکل گیری کارکردهای تجاری سازی و حالتهای ممکن توسعه بازار خدمات و محتوا جویشگر بومی و نگاشت نهادی مربوطه تبیین و در انتها مولفه های بهینه کارکردهای نوآوری در فرایند تجاری سازی ارائه خواهد شد.

مستنداتی یافت نشد.