بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

راهبردهای توسعه خوشه جویشگر بومی

زمان برگزاری: 05/24/1396 - 10:00 الی 11:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: مهندس شریفی، مهران نیک آریا
تلفن تماس:
مکان: سالن شهید مهندس مهدی اژدری (سالن طبقه هفتم)
نشانی تارنما:

چكيده :

به منظور شناسایی نیازمندی­ها و رویکردهای ایجاد خوشه های نوآوری کسب و کار ابتدا باید به مطالعه و بررسی موارد و نمونه های موفق در دنیا پرداخت. بر پایه تحلیل نتایج مطالعه تطبیقی می توان روند تشکیل خوشه ها را با سایر مدل های همکاری مقایسه نموده و بر نقاط ضعف و قوت هر یک از مدل ها  اشراف پیدا کرده و معیارهای موفقیت توسعه خوشه را برای   تصمیم گیری در شرایط مشابه الگوبرداری نمود. در این سمینار ابتدا به بررسی و مطالعه خوشه های نوآوری کسب و کارهای موفق در دنیا پرداخته‎ می­شود و سپس نتایج بدست آمده با مدل همکاری کنسرسیوم مقایسه می­شود. در انتها معیارهای  کلیدی موفقتی خوشه، شاخص های ارزیابی خوشه، پیشنیازهای یک خوشه موفق با توجه به مولفه های اصلی خوشه و بازيگران اصلی آن تعیین می­شوند. همچنین در آخر بعد از مطالعه مدل های موفق دنیا به بیان راهبردهای کلان یک خوشه نوآور کسب و کار می پردازیم، که به صورت کلان مشخص میکند برای ایجاد یک خوشه موفق کسب و کار با هدف نو آوری، کارآفرینی و رقابت پذیری چه اهداف و فعالیت هایی باید دنبال شود.

مستنداتی یافت نشد.