بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

چارچوب توسعه خوشه محتوا و خدمات جویشگر بومی

زمان برگزاری: 05/24/1396 - 11:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: سحر کوثری
تلفن تماس:
مکان: سالن شهید مهندس مهدی اژدری (سالن طبقه هفتم)
نشانی تارنما:

چكيده :

نوآوري و رشد اقتصادي پایدار از تركيب منحصر ب­فردي از شركتها كه در حوزه دانش و فرايندهاي ایجاد ارزرش به يكـديگر متصـل هستند، شكل مي­گيرد. كاهش هزينه مبادله، كاهش هزينه ورود به بازارهاي جديد، تسريع فرايند يادگيري و توسعه مهارتهاي مشترك از جمله دلایل شکل­ گیری خوشه ­ها و شبکه ­ها می­باشد.

هدف از این سمینار ارائه چارچوب و برنامه اقدام توسعه خوشه محتوا و خدمات جویشگر بومی می­باشد. به این منظور ضمن تعریف مفاهیم پایه و الهام از مطالعات تطبیقی به ارائه چارچوب طراحی و مدل توسعه خوشه، شناسایی بازیگران کلیدی، نگاشت وظایف آنها، شناسایی ذینفعان، برنامه عملیاتی توسعه خوشه، زمان موردنیاز، خروجی مورد انتظار و الزامات اجرایی توسعه خوشه پرداخته خواهد شد.

مستنداتی یافت نشد.