بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آموزش و معرفی SDR

زمان برگزاری: 05/01/1396 - 13:00 الی 16:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: مهندی امیر رحمت
تلفن تماس:
مکان: سالن جلسات CT
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.