بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

رهنمود پروژه النا و مزایای آن در طرح جویشگر بومی

زمان برگزاری: 04/28/1396 - 14:00 الی 16:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: علیرضا حیدری
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

یکی از مزایای اختصاصی طرح جویشگر بومی یکپارچگی کامل بین پروژه های طرح میباشد و این براساس دیدگاه نسبت به یکپارچگی اصول بکار رفته در مدیریت طرح جویشگر بومی است. یک پروژه در صورتی توجیه دارد که بتواند در راستای تحقق استراتژی طرح باشد. در رهنمود پروژه النا یک پروژه اجرایی خواهد شد که بتواند از استراتژی سازمان مجری پروژه ، پشتیبانی نماید. رهنمود پروژه النا براي راهبري و مديريت پروژه از يك نظام پنج وجهي استفاده ميكند كه هر وجه از يك منظر به راهبري و مديريت پروژه نگاه ميكنند. اين پنج وجه عبارتند از: اصول، مفاهيم، فرآيندها، ابزارها و متناسب سازي. در محافل علمی کشور، به کرات کلمات الگوی ملی، الگوی بومی، الگوی ایرانی و غیره شنیده می‌شود. این کلمات نشأت گرفته از مشکلات مربوط به پیاده‌سازی الگوهای مدیریتی جهانی با شرایط ویژه کشور عزیزمان ایران است که عمدتاً به تفاوت در مبانی آن مدل‌ها بر می‌گردد.

در این سمینار مزایای رهنمود پروژه النا بطور كامل شرح داده خواهدشد.

ردیف فایل تصویری
1 Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4

 

مستنداتی یافت نشد.