بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

هفدهمین جلسه هم اندیشی 5G

زمان برگزاری: 03/08/1396 - 14:00 الی 16:00
نوع: سخنرانی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: مجید فردوسیان
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

موضوع: معماری انعطاف پذیر بکهال و فرانتهال برای small cellها در شبکه 5G
هدف: تشریح پروژه 5G-XHaul از پروژه های در حال اجرا توسط 5G-PPP
حاضرین جلسه: فرد، دارابی، ملکی، صباغ، دهقان، دادخواه، نوری، موذنی

ردیف فایل تصویری مستندات آموزشی
1 Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Segment5.mp4 f17.pdf

 

مستنداتی یافت نشد.