بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فناوری و توسعه سرویس در اینترنت اشیاء

زمان برگزاری: 02/10/1396 - 10:00 الی 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
ارائه دهنده: دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق
تلفن تماس:
مکان: امفی تئاتر قدیم
نشانی تارنما:

استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران بازیگران اصلی در جهت توسعه فناوری و سرویس در اینترنت اشیاء می باشند و رویکردهای مختلفی از جمله نوآوری های باز و بسته در نوآوری و توسعه کسب و کارها در دنیا به کار گرفته شده است. پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء به عنوان یکی از پروژه های فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه کسب و کارها و فناوری های مرتبط با اینترنت اشیاء در کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است لذا در این کارگاه تخصصی تجربیات جهانی در سرمایه گذاری و توسعه سرویس ها به همراه رویکردهای مختلف نوآوری در کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و به تحلیل چالش ها و دغدغه های بازیگران داخلی در حوزه اینترنت اشیاء (شرکت های نوپا و دانش بنیان، صندوق های سرمایه گذاری و شتاب دهنده ها) خواهیم پرداخت. همچنین مسائل فرهنگی اجتماعی اینترنت اشیاء و تربیت نیروی انسانی مناسب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

بخش های کلیدی ارائه:

• بررسی تجربیات جهانی در سرمایه گذاری و توسعه سرویس ها

• بررسی رویکردهای مختلف نوآوری در کشورهای مختلف

• بررسی و تحلیل چالش ها و دغدغه های بازیگران داخلی در حوزه اینترنت اشیاء (شرکت های نوپا و دانش بنیان، صندوق های سرمایه گذاری و شتاب دهنده ها)

•تحلیل وضعیت نیروی انسانی در حوزه اینترنت اشیاء

•تحلیل مباحث فرهنگی اجتماعی اینترنت اشیاء

ردیف نام سخنران مستندات تصویری مستندات آموزشی
1 دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Segment5.mp4 Innovation.pdf

 

مستنداتی یافت نشد.