بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فراخوان: مشارکت در طرح توسعه جویشگر بومی ( مرحله دوم)

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در زیر، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۱۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

فراخوان " مشارکت در طرح توسعه جویشگر بومی(مرحله دوم)" بمدت 3 هفته کاری از تاریخ 95/11/5 لغایت 95/12/4 تمدید می‌گردد.


فراخوان مشارکت در طرح توسعه جویشگر بومی ( مرحله دوم)

در جهت تحقق گام‌های دوم و سوم نقشه راه طرح جویشگر بومی، شرکت کنندگان در این فراخوان می‌توانند پیشنهاد خود را بر پایه ایجاد و توسعه یک سکوی خدمات جویشگر بومی ارائه نمایند. این پیشنهاد باید با توجه به رویکرد راهبردی نقشه راه و بر پایه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با سایر بازیگران با هدف توسعه سکوهای پیشرفته، توانمند و یکپارچه کسبوکار جویش باشد. به‌طور مثال این همکاری می‌تواند با اتحاد راهبردی کسب‌وکارهای سکوی جویش، تولیدکنندگان و فراهم آورندگان محتوا، فراهم آورندگان زیرساخت و سایر بازیگران مطرح در زیست سامانه در جهت ارائه خدمات ارزش افزوده محتوا شکل‌گرفته و در قالب یک سرمایه‌گذاری مشترک مطرح گردد.

مشخصات فنی مورد انتظار (مستند فراخوان)
مطالعات طرح (سایت دیدرس didras.ir)
فرم راهنمای تکمیل اطلاعات کسب و کار


هدف اصلی طرح جویشگر در این فراخوان ‌سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه سکوهای خدمات جویش بر مبنای گسترش مشارکت و همکاری‌ها در میان بازیگران زیست‌سامانه به‌ویژه کسب‌وکارهای بخش خصوصی، سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی، مؤسسات پژوهشی و فراهمآورندگان خدمات زیرساخت است. سکویی که بر مبنای تجمیع خدمات با محوریت جویش محتوای فارسی شکل می‌گیرد، باید دارای ویژگی‌های خاص و الزامات مشخصی مانند معماری باز، قابلیت رشد و مقیاس‌پذیری، ایجاد اثر شبکه‌ای مثبت، کارا بودن سیستم اعتماد و امنیت، تسهیل استفاده و دسترس‌پذیری، قابلیت تنظیم میزان باز بودن، حاکمیت یکپارچه، کنترل ارتباطات و تعاملات و تسهیل جریان ارزش باشد.  اهداف کیفی طرح جویشگر در اجرای فراخوان حاضر در جهت پشتیبانی تحقق گام‌های دوم و سوم نقشه راه عبارتند از:
• افزایش توانمندی بخش خصوصی در ارائه خدمات بومی جویش و  ایجاد همکاری و رقابت در این حوزه
• توسعه فضای رقابت و گسترش تنوع و همزیستی خدمات و کسب‌وکارها در زیست‌سامانه جویشگر 
• توسعه پایدار کسبوکارهای مرتبط با محتوا و خدمات جویش
نقطه شروع و تمرکز اصلی هر پیشنهاد باید بر ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک به‌منظور طراحی و توسعه سکوی خدمات پیشرفته جویش بر پایه تحلیل فرصت‌های بازار و چالش‌های صنعت باشد. چالش اصلی طرح در این رابطه، دستیابی شرکت‌ها به سطح قابل قبولی از بلوغ برای تشکیل همکاری راهبردی (مانند کنسرسیوم) خواهد بود. در این رابطه لازم است تا توسعه مدل کسب‌وکار بر پایه یکپارچه‌‌سازی خدمات و همچنین ایجاد ساختار و فرآیندهای اجرایی به‌منظور مشارکت با سایر بازیگران بخش خصوصی و دولتی مدنظر قرار گیرد.

اطلاعات تماس:شماره تماس دبیرخانه طرح: ‌۸۴۹۷۸۱۳۳

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در فوق، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۱۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

خروجی اصلی مورد انتظار در پیشنهادها ارائه یک برنامه همکاری مشترک میان بازیگران به‌منظور راه‌اندازی و گسترش سکوی خدمات جویش است که طرح سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و طراحی و توسعه محصول را در برگیرد. بر پایه اهداف فراخوان، خدمات ارزش‌افزوده‌ی پیشنهادی شرکت‌ها تنها با توجه به ملاحظات یکپارچه‌سازی در سکوهای پیشرفته کسب‌وکار جویش قابل‌ارائه و بررسی است. سکوهای کسب‌وکار موردنیاز برای توسعه جویشگر بومی بر اساس برنامه‌ریزی اولیه نقشه‌راه شامل مواردی است که در مستند فراخوان آمده است.
مدارک مورد نیاز:
1) معرفی کامل (شبکه و خوشه‌های صنعت) شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های پژوهشی مرتبط با پیشنهاد با ذکر تجارب قبلی در زمینه موضوع فراخوان
2) ارائه عناوین و توضیح مختصر پیرامون فناوری‌ها و محصولات سازمان در زمینه‌های موضوع فراخوان
3) چارچوب‌های پیشنهادی برای مشارکت در طرح و همچنین موضوعات و حوزه‌های کاربردی دیگر مرتبط با پیشنهاد
4) مستند مدل کسب‌وکار، طرح کسب‌وکار، تحلیل مدل اقتصادی مرتبط و مشارکت بخش خصوصی و دولتی
5) مستندات مدیریت و حاکمیت سرمایه‌گذاری مشترک
6) مستندات مرتبط با مشارکت و منفعت بازیگران در ارائه ارزش پیشنهادی و سرمایه‌گذاری مشترک
7) مستندات مرتبط با طراحی و توسعه فنی محصول و خدمات پیشنهادی
8) مسئولیت طراحی و تأمین زیرساخت‌های پردازشی
9) مستند مربوط به تحلیل مالی، بودجه پیشنهادی
10) مستندات مرتبط با حق مالکیت محصولات و محتوای مرتبط

يكشنبه, دى 5, 1395 الی سه شنبه, بهمن 5, 1395
فراخوان " مشارکت در طرح توسعه جویشگر بومی(مرحله دوم)" بمدت 3 هفته کاری از تاریخ 95/11/5 لغایت 95/12/4 تمدید می‌گردد.
فراخوان حاضر بمدت 21 روز کاری پس از انتشار قابل دریافت می‌باشد. فراخوان بصورت یک مرحله‌ای انجام میشود و پیشنهاددهندگان می‌بایست اطلاعات و مدارک خواسته شده را به شکل ساختاریافته تهیه و به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل نمایند. قابل ذکر است که پیشنهاد قیمت باید بصورت جداگانه و ممهور به مهر شرکت و دربسته تحویل دبیرخانه داده شود و حتما روی آن عبارت "فرم پیشنهاد قیمت" درج شده باشد.