بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

شبکه تصویری برای فارس نت

زمان برگزاری: 10/04/1395 - 10:00 الی 12:00
نوع: سخنرانی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: فرزاد زرگري
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

چکیده:

دستاوردهای جدید پژوهشی در زمینه ی پردازش تصویر و بینایی ماشین نشان داده است که یکی از نیازمندی‌های اصلیبرای بهبود عملکرد الگوریتم‌های کاربردی بینایی ماشین، وجود پایگاه داده‌های چندرسانه ای است که محتوای آموزشی مناسبی را برای این الگوریتم‌ها فراهم سازد تا حدی که بتوانقدرت بینایی و پردازش عامل‌های نرم افزاری هوشمند تولید شده را به قدرت تشخیص و درک انسان از محیط پیرامون نزدیک گرداند. نمونه ی با ارزش این گونه پایگاه داده‌های چندرسانه ای شبکه ی تصویری می‌باشد که علاوه بر فراهم آوردن حجم بسیار زیادی از تصاویر، آن‌ها را در یک ساختار سلسله مراتبی مفهومی طبقه بندی می‌کند. یکی از جنبه‌های استفاده از شبکه ی تصویری کاربرد آن در جویشگرهای تصویری به منظور درک و تشخیص بهتر مفاهیم مورد پرس و جو می‌باشد. با توجه به اینکه شبکه ی تصویری به عنوان یک زیرساخت داده ای مدنظر قرار می‌گیرد و یکی از اهداف تولید جویشگر بومی توسعه ی محتوای بومی و اشاعه ی فرهنگ ایرانی اسلامی می‌باشد، ایده ی استفاده از شبکه ی تصویری به عنوان زیرساخت داده ای در جویشگر تصویری و دیگر کاربردهای بومی در حوزه بینایی ماشین نیازمند بومی سازی این شبکه ی تصویر مبتنی بر مفاهیم و فرهنگ ایرانی اسلامی می‌باشد. با توجه به کاربردها و اهمیت فراوان شبکه تصویری image-net، تصویرنت (شبکه تصویری فارسی) برای پیاده‏سازی یک شبکه تصویری برای فارسی زبانان بر اساس image-net  و با افزودن کلمات مبتنی بر فرهنگ
ایرانی-اسلامی به آن در گروه سکوهای فناوری اطلاعاتِ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد گردید ودر آدرس tasvir-net.ir قابل دسترسی است.

مستنداتی یافت نشد.