بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

" اینترنت اشیاء، از تکنولوژی تا کاربرد"

زمان برگزاری: 08/24/1395 - 10:00 الی 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: دکتر بهزاد ناجی
تلفن تماس:
مکان: سالن اصلی همایش ها
نشانی تارنما:

 

ردیف سخنران مستندات آموزشی
1 دکتر بهزاد ناجی Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4

 

مستنداتی یافت نشد.