انتصاب سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی

شما اینجا هستید

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای امیر منصور یادگاری به سمت " مسئول راه اندازی و سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:

جناب آقای مهندس امیرمنصور یادگاری با عنایت به حکم مقام عالی وزارت مبنی بر تشکیل "گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی" در ساختار پژوهشگاه و تأکید ایشان بر لزوم آغاز فعالیت‌‌های این گروه، همزمان با طی مراحل تصویب آن (موضوع نامه شماره ۳۴۶۵۹/۱ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵) و با توجه به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در مسئولیت‌‌های محول شده، شما را به موجب این حکم، به عنوان "مسئول راه اندازی و سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی" در ذیل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی منصوب می نمایم. همچنین، در این راستا ضروری است که کلیه ارکان ذیربط در پژوهشگاه، اقدامات مقتضی و مساعد را جهت تسهیل و تسریع امور به عمل بیاورند.

خاطرنشان می گردد که با توجه به تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، مبنی بر لزوم گسترش حساب شده و استفاده هدفمند از فضای مجازی و توابع آن، گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی باید بتواند پرسش‌ها و پاسخ‌‌های قابل طرح در زمینه‌‌های فرهنگی و هنجار‌های اجتماعی فضای مجازی را شناسایی و تحلیل نماید و در ترسیم فرهنگ، اصول و روش‌‌های صحیح مواجهه با فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی، نقشی سازنده و کارآمد ایفا نماید. در این راستا، چاره اندیشی و اقدام برای تحقق موارد حداقلی ذیل مورد انتظار است:

  • ایجاد ظرفیت‌‌های لازم برای همکاری‌‌های کارشناسی و مشاوره ای در خصوص مأموریت‌‌های کارگروه فرهنگی – اجتماعی وزارت؛
  • تدوین برنامه عملیاتی پژوهش در حوزه "فرهنگ و فضای مجازی" با توجه ویژه به فرصت مشارکت دهی و فعال سازی حداکثری مجموعه ظرفیت‌‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و فرهنگستان‌‌های کشور؛
  • تحقیق و تبیین مبانی و اولویت‌‌های فرهنگی در سطوح مختلف: تحصیل کارآمد علم و فناوری، توسعه حساب شده تجهیزات و بسترها، عرضه همه جانبه نگر خدمات و کاربردها و کاربری مفید محتوا و امکانات؛ 
  • انجام مطالعات و بررسی‌‌های مورد نیاز درخصوص شناسایی، تحلیل و ارائه راهکار پیرامون ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوعات محوری پژوهشگاه و موارد ارجاعی از سوی وزارت.

امید است که با اتکال به خدای متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با تلاش وافر برای خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اهداف دولت تدبیر و امید، موفق و مؤید باشید. محمد خوانساری