بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

Measurements and Analysis of M/M/1and M/M/c Queuing Delay Models of the Two IP-PBXs in Various Remote Location

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):عليرضا دهستاني
تاریخ انتشار: 1393/06/22
منتشرشده در:6th International Conference on Networked Computing (INC 2010)
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: گروه مدیریت یکپارچه شبکه
کشور: South Korea