بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

VoIP Quality Enhancement with Wideband Extension Method in Broadband Networks

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):فريد موسوي پور
تاریخ انتشار: 1393/10/11
منتشرشده در:10th International Information and Telecommunication Technologies
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: گروه ارتباطات ثابت
کشور: Brazil