بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي

سید هاشم مداح حسینی
سرپرست پژوهشکده سید هاشم مداح حسینی

پژوهشگاه تا سال 1392 سه پژوهشکده داشت که پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت نام داشتند. از بهمن 1392 پژوهشکده چهارمی به نام پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا با نظر شورای پژوهشی در این پژوهشگاه راه اندازی شد. سابقه قبلی این پژوهشکده به شرح زیر بوده است. در سال 1382 پژوهشکده ای به نام پژوهشکده مدیریت راهبردی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد که 4 گروه مشتمل بر حوزه‌های امنیت، مدیریت راهبردی؛ مشتری مداری و تنظیم مقررات و قیمت گذاری خدمات را در برگرفته بود. این پژوهشکده بیش از یک سال دوام نداشت و دو گروه آن منحل شد و تنها گروه: «گروه مطالعات راهبردی و تنظیم مقررات» از آن باقی ماند. در سال 1384 با حکم ریاست وقت پژوهشگاه، دو پژوهشکده دیگر به نام پژوهشکده فناوریهای نوین پست و پژوهشکده پست به ساختار پژوهشگاه افزوده شد. پژوهشکده پست وظیفه مطالعات اقتصادی را بر عهده داشت و پژوهشکده فناوریهای نوین وظیفه بانکداری الکترونیکی و فناوریهای نوین پستی و خدمات فرودگاهی را بر عهده داشت. به بعد از 3 ماه این دو پژوهشکده در پژوهشکده پست ادغام شد و بعد از دو سال فعالیت آن در حد یک گروه مطالعات اقتصادی که با گروه مطالعات راهبردی از پژوهشکده مطالعات راهبردی ادغام شد و گروه تنظیم مقررات پستی به عنوان یک گروه مستقل تقلیل یافت. در سال 1392 با تغییر ماموریتهای کشور و حرکت به سمت استفاده از فناوریهای دانش بنیان و نوظهور برای دستیابی به ثروت ملی و توسعه پایدار در سطح جهانی، پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا با هدف کمک به راهبری، مدیریت و نظارت بر تحقق برنامه‌های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات بطور غیر رسمی آغاز به کار کرد. بنا به پيشنهاد شماره 3/18/15320 مورخ 1394/7/27 دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و تصويب در كميسيون دائمي مورخ 1394/8/20 پژوهشكده به عنوان سياست پژوهي و مطالعات راهبردي تغيير نام يافت.


  • تدوین اولویتهای پژوهشی و برنامه‌های پتج ساله با هدف ارائه مشاوره‌های راهبردی و کلان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی تابعه آن


  • تصمیم سازی برای سیاستگذاری کلان علم، فناوری و نوآوری در حوزه ICT با در نظر گرفتن الزامات و شرایط کشور برای حضور در عرصه بین المللی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان


  • ارائه طرح کلان برای بهبود فضای کسب‌وکار و کارآفرینی و اشتغال در بخش فاوای کشور


  • انجام مطالعات اقتصادی برای تنظیم چارچوبهای حرکت در راستای اقتصاد مقاومنی و دانش بنیان  تدوین روشهای بهینه تجاری سازی محصولات  و خدمات تبیین پیوستهای اقنصادی و فرهنگی طرحهای پژوهشگاه


  • برنامه ریزی برای توسعه بخش ICT کشور بر پایه دانش و فناوری بومی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی تبیین زمینه‌های خلق فرصت‌های شغلی متعدد و سازنده برای اشتغال در حوزه ICT


چارت سازمانی