پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی

شما اینجا هستید

علیرضا یاری
رییس پژوهشکده علیرضا یاری

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم ترین ابزارها، روش ها و سرمایه های کلیدی توانمندسازی جوامع در قرن حاضر به شمار می رود. حوزه های مختلفی از دانش و علوم تحت تأثیر این فناوری، در حال تغییر، توسعه و گذار به سطوح پیشرفته تری هستند. فناوری اطلاعات به عنوان محور تحولات اقتصاد جهانی و عامل نوین تعیین کننده قدرت و امنیت ملی جای خو را به سرعت در سیاست گذاری های جوامع باز نموده است. پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی، با این رویکرد و با هدف اصلی ارائه مشاوره های راهبردی و کلان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های تابعه و نیز بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی، تبیین قوانین، مقررات و مکانیزم های اجرایی، آینده پژوهی و توسعه سنجیده و هدفمند فرهنگی در بخش های فاوای کشور تأسیس شده است.

  • تدوین اولویتهای پژوهشی و برنامه‌های پتج ساله با هدف ارائه مشاوره‌های راهبردی و کلان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی تابعه آن

  • تصمیم سازی برای سیاستگذاری کلان علم، فناوری و نوآوری در حوزه ICT با در نظر گرفتن الزامات و شرایط کشور برای حضور در عرصه بین المللی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

  • ارائه طرح کلان برای بهبود فضای کسب‌وکار و کارآفرینی و اشتغال در بخش فاوای کشور

  • انجام مطالعات اقتصادی برای تنظیم چارچوبهای حرکت در راستای اقتصاد مقاومنی و دانش بنیان  تدوین روشهای بهینه تجاری سازی محصولات  و خدمات تبیین پیوستهای اقنصادی و فرهنگی طرحهای پژوهشگاه

  • برنامه ریزی برای توسعه بخش ICT کشور بر پایه دانش و فناوری بومی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی تبیین زمینه‌های خلق فرصت‌های شغلی متعدد و سازنده برای اشتغال در حوزه ICTفهرست پروژه‌ها فهرست مقاله‌ها بروشور معرفی

چارت سازمانی