آگاهی وضعیتی ساتا به دنبال پایش سرویس های حیاتی در قلمرو ICT است

شما اینجا هستید

در پنجمین جلسه فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری مطرح شد؛

آگاهی وضعیتی ساتا به دنبال پایش سرویس های حیاتی در قلمرو ICT است

به گزارش روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجمین جلسه فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری تحت عنوان ارائه مفاهیم و شاخص های محاسبه آگاهی وضعیتی حوزه ICT در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

افسانه معدنی مجری این فروم در ابتدا به کلیتی از فروم های پیشین اشاره و اظهار کرد: با بررسی ها، مطالعات و جلسات خبرگی برگزار شده با ذی نفعان حوزه ICT، در دو سال اخیر پیرامون نهایی شدن نیازمندی های آنها و تعیین انتظار سرویس هایی که از سامانه ساتا دارند در حوزه آگاهی وضعیتی و تاب آوری، به دنبال رسیدن به دانشی از آگاهی وضعیتی به خصوص در حوزهICTهستیم، تا این دانش و آگاهی از وضعیت گذشته، حال و آینده آسیب پذیری ها و حوادث رخ داده در شبکه، به ما دانشی در جهت ارتقا هماهنگی و مدیریت بین فعالان این قلمرو دهد که در این نشست در مورد چگونگی درک، فهم و استنتاج مفهوم آگاهی از وضعیت سایبری با توجه به وضعیت شبکه پرداخته شد.

مهدیه صفرزاده در بخشی از این نشست به عنوان یکی از ارائه کنندگان ضمن ارائه تعریفی از آگاهی وضعیتی گفت: منظور ما در این فروم پیدا کردن یک آگاهی نسبت به آنچه در اطرافمان رخ می دهد، است.

آگاهی وضعیتی شامل سه سطح فهم، درک و استنتاج است و در رسيدن به تشخيص سطح و شدت تهدید، تعیین احتمال ریسک و پیش بینی، تصمیم گیری و انتقال راهکار مناسب تهدید كمك شاياني مي كند.

این پژوهشگر همچنین به توضیح مختصری از نمونه های ملی و بین المللی از معماری های موجود در آگاهی وضعیتی پرداخت و گفت برای رسیدن به آگاهی وضعیتی در ساتا، نیاز به شناخت سطوح ارزیابی تاثیر تهدیدات است و رسالت ما در این بخش، پایش سرویس های حیاتی در قلمرو ICT می باشد.

اشاره به سه بخشی بودن اطلاعات بررسی شده در این پروژه شامل وقایع گذشته، حال و آینده بود که در فروم پنجم به آن اشاره شد تا عنوان شود که چه تهدیدهایی در گذشته رخ داده و چه تهدیداتی در حال حاضر در حال وقوع است و توسط سنسورها به ما اطلاع داده می شود و همچنین تهدیدهای آتی چه خواهد بود.

طبق اظهارات این پژوهشگر، برای کسب نتایج کنونی منابع و اطلاعات مختلفی شامل ناتو، اتحادیه اروپا و ایالت متحده و همچنین شاخص های مختلف برای آگاهی وضعیتی و مقالات گسترده ای که در این حوزه تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم این فروم، شقایق نادری به موضوع زیرسامانه تصمیم گیری در سامانه ساتا اشاره و اظهار کرد: پیرامون این موضوع، در معماری ماژول تحلیل داده پس از محاسبه آگاهی وضعیتی نیاز به تعیین اقدامات مناسب در زیرسامانه تصمیم گیری داریم.

به گفته این پژوهشگر، در تحلیل این معماری، به دنبال پاسخ این سوال بودیم که کدام اعضای ISAC باید چه اقداماتی انجام دهند؟ که برای پاسخ به آن، فاکتورهای محرمانگی، شباهت سرویس، اهمیت فراگیر بودن و سطح دسترسی مورد توجه قرار گرفت.

نادری افزود: در فرآیند ماژول تصمیم گیری، رسالت و هدف اصلی ما، تصمیم گیری جهت اشتراک اطلاعات بوده و خروجی آن به واحد انتشار جهت ارسال به مخاطب تحویل داده می شود.

تحلیل اقدامات متناسب با سناریوهای مختلف و اشتراک گذاری اطلاعات با شیوه های گوناگون مانند داشبوردهای سازمانی، پورتال عمومی و پست الکترونیکی از موارد دیگری بود که به تفصیل به آن پرداخته شد.

این فروم، با پرسش و پاسخ هایی پیرامون استفاده از اين سامانه در سازمان هاي مختلف و سرويس دهي به انها و مواردی از این قبیل به پایان رسید.

درج دیدگاه


سوال امنیتی
این بخش به منظور جلوگیری از ورود هرزنامه در نظر گرفته شده است. لطفاً آن را تکمیل نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎