ارائه برنامه راهبردی با هدف کسب جایگاه حکمرانی پژوهشی در فاوا

شما اینجا هستید

مجری پروژه ارائه برنامه راهبردی پژوهشگاه ICT اعلام کرد:

ارائه برنامه راهبردی با هدف کسب جایگاه حکمرانی پژوهشی در فاوا

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر احرام صفری در خصوص پروژه ارائه برنامه راهبردی پژوهشگاه ICT در راستای برنامه ششم توسعه اظهار کرد: با توجه به ماهیت حاکمیتی و غیرانتفاعی پژوهشگاه برای تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه، مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این پروژه با تحلیل محیط داخلی و خارجی، ۶ موضوع راهبردی اعم از ثبات و شفافیت ماموریتی، نقشه، پروتکل، حکمرانی، مدیریت و اجرای موثر پژوهش های فاوا در راستای حل مسائل، ساختار و فرایندهای چابک و پویا، تامین مالی و بودجه ای پایدار و سریع، متناسب سازی اقدامات مدیریت منابع انسانی با ماموریت های پژوهشگاه و تجاری سازی دانش و فناوری شناسایی شدند.

صفری با بیان اینکه در مواجه با موضوعات فوق، دو راهبرد تعیین شدند، عنوان کرد: مرحله اول مبتنی بر منابع علمی و انجام مطالعه تطبیقی تعیین شد و در مرحله دوم نیز تیم اجرایی پروژه، جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کمیته حل مسائل راهبردی برگزار و راهبردهای پیشنهادی برای مواجه با موضوعات احصاء شد.

وی خاطرنشان کرد: ما در این پروژه بخشی از ارزش های کلیدی از جمله خلاقیت و نوآوری، اثرگذاری، شایسته سالاری و تعامل سازنده با ذینفعان را جمع آوری کردیم.

صفری یادآور شد: همچنین چشم اندازی را تعیین کردیم که طبق آن، ایجاد کمیته راهبردی با هدف تدوین برنامه انجام شد. علاوه بر آن، با برگزاری دوره های مختلف یک روزه و چند ساعته و انجام چند مطالعه تطبیقی از نمونه های مشابه، چشم انداز موجود را تکمیل کرده تا ماموریت های پژوهشگاه را احصاء کنیم.

 

نقشه، پروتکل، حکمرانی، مدیریت و اجرای موثر پژوهش های فاوا

صفری در ادامه به یکی از ابعاد بررسی شده در این پروژه اشاره و اظهار کرد: یکی از نقشه های کلیدی پژوهشگاه در مجموعه وزارت فاوا ایفای نقش حکمرانی پژوهشی در حوزه فاوا است. پژوهشگاه به نمایندگی از وزارت فاوا راهبری و مدیریت پژوهش در این حوزه را بر عهده می گیرد.

به گفته مجری پروژه ارائه برنامه راهبردی پژوهشگاه ICT، از الزامات دستیابی به این جایگاه، طراحی نقشه پژوهشی جامع بر اساس نیازسنجی پژوهشی فاوا و یکپارچه سازی پژوهش های انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه هدف راهبردی ما کسب جایگاه حکمرانی پژوهشی فاوا است، در اشاره به راهبردها گفت: ارتقاء شأن پژوهش و نوآوری یکی از این راهبردها است که توجه به منزلت پژوهشگاه بوده و یکی از الزامات اساسی حکمرانی پژوهشی به شمار می رود.

صفری ادامه داد: هدایت پژوهش ها به سمت پاسخ به نیازها و حل چالش های جامعه و صنعت، یکی دیگر از همین راهبردها است. پژوهشگاه ICT در تلاش است تا از طریق توسعه و انتقال فناوری های نوین حوزه فاوا، ارائه مشاوره تخصصی و همچنین سیاست پژوهی، نقش موثری در حل چالش های کشور ایفا کند.

وی گفت: یکی دیگر از راهبردها، مشروعیت‌بخشی به پژوهشگاه ICT به عنوان حکمران پژوهشی است و در صورت مشروعیت بخشیدن به پژوهشگاه با عنوان مذکور، تمام ساختارهای پژوهشی وزارت با نظارت پژوهشگاه به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند.

 

تمایل به تضمین کیفیت پژوهش ها

طبق اظهارات صفری، یکی از راه هایی که برای کسب جایگاه حکمران پژوهشی فاوا پیشنهاد می شود، متمایل شدن پژوهشگاه به سمت تضمین کیفیت پژوهش ها است تا با این روش، اعتماد و رضایت ذینفعان خارجی و سازمان های همکار، جلب شود. برای این منظور باید استانداردها و آیین نامه هایی در پژوهشگاه طراحی و اجرا شوند تا کیفیت پژوهش ها را به صورت دقیق مورد سنجش قرار دهند که این مساله، ارتقای توان علمی و تخصصی محققان پژوهشگاه و حضور در مجامع علمی و شرکت در دوره های آموزشی را نیاز دارد.

این پژوهشگر تصریح کرد: از طرف دیگر پژوهشگاه باید به عنوان یک حکمران پژوهشی، از تمام ظرفیت های موجود در زیست بوم استفاده کرده و بخشی از پژوهش ها را برون سپاری کند. از این رو جذب و تربیت نیروی انسانی توانمند برای مدیریت تحقیق اولین گام در اجرای این راهبرد بوده و برگزاری برنامه های آموزشی مستمر برای تقویت این توان، مفید است.

وی افزود: تهیه و تدوین نقشه جامع پژوهشی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشگران و بازیگران حوزه فاوا نیز در برون سپاری پژوهش ها مفید خواهد بود.

 

توسعه پروتکل ارتباطی پژوهشگاه ICT

صفری با بیان اینکه توسعه پروتکل ارتباطی پژوهشگاه از راهبردهای دیگر مورد اشاره در این پروژه است، ادامه داد: برقراری و تقویت کانال ها و شبکه های ارتباطی با ذینفعان مختلف زیست بوم از مهمترین وظایف حکمران پژوهشی است و پژوهشگاه ICT به منظور ایجاد ارتباط و تعامل موثر با وزارت فاوا و زیرمجموعه های آن، الگویی مناسب طراحی می کند.

مجری پروژه ارائه برنامه راهبردی پژوهشگاه ICT اذعان کرد: علاوه بر این، ایجاد شبکه های علمی، حلقه های پژوهشگران و اتاق های فکر نیز در این راستا می تواند انجام شود.