آمادگی شرکت زیرساخت جهت همکاری با پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT

شما اینجا هستید

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در حاشیه بازدید از پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT خبر داد:

آمادگی شرکت زیرساخت جهت همکاری با پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عصر امروز (یکشنبه ۶ مردادماه) طی بازدید از پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه‌های پژوهشی این واحد را مورد بررسی قرار داد.
فتاحی همچنین با بازدید از واحدهای مختلف امنیت و خدمات مرجع آزمایشگاهی فعال در حوزه امنیت، به پایش عملکرد واحدهای ارزیابی امنیت محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز واحدهای ارزیابی و تائید نمونه محصولات امنیت شبکه پرداخت.
معاون وزیر ارتباطات ضمن بررسی کیفی و کمی خدمات، رهنمودهای خود را جهت توسعه خدمات آزمایشگاهی امنیت ارائه کرد.
وی ضمن بررسی ظرفیت‌های فنی و تخصصی آزمایشگاه‌های امنیت، پیشنهاد اولویت‌هایی جهت همکاری مشترک مابین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه کرد.
بر این اساس پیشنهاد شد که دو مجموعه ضمن برگزاری جلسات کارشناسی مشترک، نسبت به پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی امنیت مشارکتی اقدام کنند.