می‌بایست به چهارچوب همکاری مشترک کلان برسیم

شما اینجا هستید

در جلسه مشترک میان پژوهشگاه و شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شد؛

می‌بایست به چهارچوب همکاری مشترک کلان برسیم

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جمعی از مدیران دو مجموعه امروز چهارشنبه ۱۲تیرماه برگزار شد، بر تعامل بین دو مجموعه در قالب چهارچوبی کلان با تمرکز بر تسریع فرایندها و نهایتا ارائه خروجی کیفی تاکید شد.
بنابر این گزارش در این جلسه دکتر یزدانیان با اشاره به رسالت پژوهشگاه مبنی بر ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت گفت: ارتباط ما با شرکت ارتباطات زیرساخت می‌بایست به گونه‌ای باشد که کارشناسان این شرکت بخش اعظم نیازهای تحقیقاتی خود را از سمت پژوهشگاه مطالبه نمایند.
در این جلسه مهندس بنابی ضمن ابراز تمایل بر ادامه همکاریهای بیشتر با پژوهشگاه گفت: با تعریف چهارچوب یک تفاهم‌نامه کلی میان دو مجموعه نیازهای پژوهشی شرکت ارتباطات زیرساخت به پژوهشگاه واگذار می شود و این مجموعه از دانش پژوهشگاه بهره خواهد برد.